آموزش آموزش بازی آموزش عمومی

قوانین بازی اسنوکر بیلیارد

هدف و طراحی بازی اسنوکر

هدف بازی این است که با ضربه زدن به توپ سفید سایر توپ های رنگی را به درون ۶ سوراخ موجود میز وارد کنیم. این کار دارای قوانین مشخصی است که در ادامه مطلب به آنها اشاره می کنیم. وارد کردن هر توپ به سوارخ ها امتیاز مشخصی دارد. در اسنوکر به یک ست بازی “فریم” می گویند و بازیکنی که بیشترین فریم را برنده شود، برنده کل مسابقه است. تعداد فریم های یک بازی اسنوکر یک عدد فرد است. شروع یک فریم تنها با چینش صحیح توپ ها امکان پذیر است. یک فریم زمانی به اتمام می رسد که تمای توپ ها وارد سوراخ شود و یا یکی از بازیکنان شکست را قبول کند – چون از نظر امتیازی عقب است. کل بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن برنده بیشتر فریم ها شود و بازیکن حریف نتواند با این تعداد برابری کند. برای مثال زمانی که یک بازی ۱۹ فریم دارد، اولین بازیکنی که به عدد ۱۰ برسد برنده کل بازی است.

بازیکنان و تجهیزات اسنوکر

اسنوکر یک بازی دو نفره است. اندازه توپ و میز اسنوکر مشخص و تعیین شده است. یک میز چوبی مستطیل شکل ۱۸۰ در ۳۷۰ سانتیمتری که با یک فلانل رومیزی سبز پوشیده می شود. میز اسنوکر ۶ سوراخ دارد، چهار سوراخ در چهار گوش و دو سوراخ در میانه و طرفین میز. در بازی اسنوکر میز یک قسمت بالایی و پایینی دارد. در انتهای میز،‌ جایی که توپ های سبز، قهوه ای و زرد قرار می گیرند، یک خط به نام Baulk (بالک) وجود دارد. در مرکز این خط نقطه D قرار دارد و از این نقطه یک نیم دایره به شعاع ۱۱٫۵ اینچ ترسیم شده است. در این صورت، خط بالک قطر نیم دایره محسوب می شود.

توپ های سفت اسنوکر از فنولیک رزین ساخته می شوند. قطر هر توپ ۲٫۷ اینچ – ۵۲٫۵ میلیمتر – است. در بازی اسنوکر ۱۵ توپ قرمز، ۱ مشکی، ۱ صورتی، ۱ آبی، ۱ قهوه ای، ۱ سبز و ۱ زرد وجود دارد. علاوه بر آنها، یک توپ سفید نیز وجود دارد که بازیکنان فقط به آن ضربه وارد می کنند. برای شروع بازی توپ ها باید در نقاط مشخص شده قرار بگیرند. به ترتیب از چپ به راست؛ سبز، قهوه ای و زرد بر روی خط بالک انتهای زمین گذاشته می شوند. توپ آبی در مرکز زمین قرار می گیرد. در بالای میز، ۱۵ توپ قرمز به صورت یک مثلث به هم چسبیده اند، و توپ صورتی در نوک این مثلث بدون تماس با آنها قرار داده می شود. در آخر نیز، توپ مشکی در سمت ضلع پایینی مثلث با فاصله ۳۲٫۵ سانتیمتر از انتهای میز قرار می گیرد.

اصطلاحات اسنوکر

Cloth: پارچه روی میز که سبز رنگ است.

Nap: پرز پارچه که باید خواب آن رو به سمت نقطه توپ مشکی باشد.

Cushion: دیواره ها که از جنس لاستیک می باشند

Baulk: خط افقی که در قسمت یک پنجم پایینی میز قرار دارد.

D: قسمتی است شما میتوانید در صورت خارج شدن توپ سفید از میز توپ سفید را در آن قرار دهید.

Spot:محل قرار گیرفتن توپهای رنگی است.

Cue: چوب بازی.

Cue ball: توپ سفید که به وسیله چوب به آن ضربه می زنند.

Object ball: توپ هدف که به وسیله توپ سفید به آن ضربه وارد می شود.

TRIANGLE: مثلثی که بوسیله آن توپهای قرمز را مرتب می کنند.

Chalk: گچ.

Tip: سر چوب.

Extension: وسیله ای که به انتهای چوب اضافه می شود تا چوب بلندتر شود.

Balance: تعادل بازیکن در هنگام ضربه زدن.

Stance: طریقه قرار گرفتن پشت توپ.

Grip: نحوه گرفتن چوب در دست.

Angel: زاویه توپ سفید با توپ هدف نسبت به سبد.

Bridge: دستی که روی میز قرار می گیرد تا چوب روی آن حرکت کند.

Full ball: برخورد مستقیم توپ سفید به توپ هدف.

Half ball: برخوردی است که نصف توپ سفید به نصف توپ هدف صورت می گیرد.

Thin cut: برخورد جزئی توپ سفید به توپ هدف.

three quarter ball : برخوردی است که سه چهارم توپ سفید به توپ هدف صورت می گیرد.

Practice: تمرین.

Cueing: طرز حرکت دادن چوب.

Pause: مکثی که قبل از زدن ضربه انجام می شود.

Shot: ضربه.

Power: قدرت ضربه.

Speed: سرعت توپها.

Effect: تاثیر.

spin: چرخش.

Side Spin: چرخش جانبی توپ سفید.

Top Spin: چرخش رو به جلوی توپ سفید.

Screw back: چرخش رو به عقب توپ سفید.

Stun shot: ضربه ای که توپ سفید بعد از برخورد به توپ هدف می ایستد.

Swerve: چرخش دورانی که باعث حرکت منحنی وار سفید می شود.

pot: به سبد انداختن توپ هدف.

Pocket: سبد.

Snooker: حالتی که شما توپ نوبت را به صورت مستقیم نمی توانید ضربه بزنید( ماسک).

Canon: بعد از زدن ضربه به توپ هدف اگر توپ سفید به توپی دیگر برخورد کند و مسیر حرکتش اصلاح گردد.

Plant: توپ هدفی که با برخورد به توپ هدف دیگر وارد سبد شود.

Rest: وسیله ای که برای زدن توپ سفیدی که دور است استفاده می شود.

Spider rest: وسیله ای است که زمانی که توپ سفید دور است و توپ دیگری پشت آن قرار دارد استفاده می شود تا چوب شما در ارتفاع بالاتری قرار بگیرد.

Chinese: ضربه ای است که زمانی که توپی پشت توپ هدف قرار دارد و شما دست خود را روی انگشتان باید بالا بیاورید

Break of: ضربه ابتدای بازی.

Break: امتیاز گیری متوالی.

follow through: همراهی کردن توپ سفید بوسیله چوب به سمت جلو.

Back swing: عقب کشیدن چوب قبل از ضربه.

Run side: چرخشی که باعث باز شدن زاویه توپ سفید بعد از برخورد به باند می شود.

Check side: چرخشی که باعث کم شدن زاویه توپ سفید بعد از برخورد به باند می شود.

Clearance: زدن تمام توپهای روی میز.

Trick shot: ضربه نمایشی.

Pack: قسمتی که مثلث توهای قرمز قرار می گیرد.

Bunch: قرمزهای بهم چسبیده.

Touching ball: زمانی که توپ سفید به توپ هدف بچسبد.

corner  pocket: سبدهای گوشه ای.

Center pocket: سبدهای وسطی.

Middle pocket: سبدهای وسطی.

double kiss: برخورد مجدد توپ سفید به توپ هدف.

Safety: ضربه ایمن که برای قرار دادن توپ سفید در موقعیتی که حریف توپی برای به سبد انداختن نداشته باشد.

Gap: روزنه ای که در هنگامزدن ضربه ایمن توپ سفید از آن گذر می کند.

Foul: خطا.

Foul and a miss: برگرداندن توپها به موقعیت قبلی و تکرار ضربه از همان موقعیت.

Original position: درخواست شما برای برگرداندن توپها به موقعیت قبلی.

Again: در خواست شما برای زدن ضربه مجدد حریف از موقعیت بوجود آمده.

Free ball: انتخاب توپی به جای توپ نوبت.

Push: هول دادن توپ سفید.

Frame : یک دست بازی

Striker  : ضربه زننده

Stroke: ضربه

In hand: در مواقعی که توپ از بازی خارج شود شما می توانید توپ سفید را در اختیار داشته باشید و هر کجای محوطه شروع که مایل بودید قرار بدهید.

Ball in play :  توپهای روی میز که از بازی خارج نشده اند.

Ball on: توپی که نوبت بازی کردن با آن است.

Nominated ball: توپ انتخاب شده.

Forced off the table : بیرون پریدن از میز

Spot occupied: اشغال شدن محل توپ رنگی

Miss: برخورد نکردن

Spotting: قرار دادن توپ رنگی در محلهای تعیین شده

Penalty: امتیاز منفی

Play again: تکرار مجدد ضربه

Stalemat: زمانی که دو بازیکن به علت شرایطی خاص که ممکن است با کوچکترین اشتباه بازی را واگذار نمایند چند  ضربه پی در پی بزنند که موقعیت توپهای میز تغییر محسوسی نکند و داور تشخیص بدهد که این دو بازیکن مایل به تغییر دادن وضعیت ایجاد شده نمی باشند این دست از بازی را را دوباره از نو می چینند.

Conceding: واگذار کردن بازی

Referee: داور

Marker: کسی که تعداد بازیهای برده و باخته بازیکننان را ثبت می کند.

Recorder: کسی که امتیاز بازیکنان را روی تابلوی نتایج درج میکند.

برخی از تجهیزات مورد استفاده در بازی
گچ: به نوک چوب بیلیارد زده می‌شود تا تماس مناسبی بین چوب و شار سفید برقرار شود.
چوب: از جنس چوب یا فایبرگلاس بوده و از سر آن برای ضربه‌زدن به شار سفید استفاده می‌شود.
رست: از نظر ظاهری مانند چوب عادی با سر X مانند می‌باشد و هنگامی استفاده می‌شود که شار سفید در دسترس نباشد.
مثلث: برای چیدن شارهای قرمز در شروع بازی از آن استفاده می‌شود.
رست و چوب بلند: برای زدن شار(توپ) سفید هنگامی که توسط چوب ورست عادی قابل دسترسی نباشد استفاده می‌شود.
اکستنشن: یا همان ته چوب که جدیدا به جای چوب بلند استفاده میشود.

قانون کلی بازی اسنوکر

این بازی از ۱۵ توپ قرمز، ۶ توپ رنگی، یک توپ سفید و میزی با ۶ سبد (که ۴ سبد در گوشه‌ها و ۲ سبد در وسط میز هست) تشکیل‌شده است.

این بازی به این صورت انجام می‌شود که پس از قرار دادن توپ‌ها در محل خودشان شما با قرار دادن توپ سفید در محل D به توپ‌های قرمز ضربه می‌زنید، اگر کسی توپ قرمزی را داخل سبد بیندازد باید یک توپ رنگی را انتخاب کند و به آن ضربه بزند، در صورت به سبد افتادن توپ رنگی، توپ رنگی از داخل سبد بیرون آورده می‌شود و در محل خود قرار می‌گیرد، دوباره توپ قرمز زده می‌شود و سپس توپ رنگی، این کار تا تمام شدن توپ‌های قرمز به‌این‌ترتیب انجام می‌شود.

پس‌ازآن توپ‌های رنگی را به ترتیب امتیاز به داخل سبد باید بیندازید، در پایان کسی که امتیاز بیشتری گرفته باشد، برنده‌ی بازی خواهد بود.
(قرمز یک امتیاز، زرد ۲ امتیاز، سبز ۳ امتیاز، قهوه‌ای ۴ امتیاز، آبی ۵ امتیاز، صورتی ۶ امتیاز و مشکی ۷ امتیازدارند.)

در صورت تساوی نیز، توپ مشکی را از سبد بیرون آورده و در محل خود قرار می‌دهند، توپ سفید را به نیم‌دایره می‌برند و با پرتاب سکه مشخص می‌شود چه کسی اول باید توپ مشکی را بزند، کسی که توپ مشکی را به سبد بیندازد برنده بازی خواهد بود.

شروع بازی اسنوکر

 • بازیکنان برای شروع بازی خود که بریک نام دارد پشت میز قرار می گیرند. با انداختن سکه شانس بازیکن شروع کننده مشخص می شود. ضربه بریک شروع بازی از نیم دایره D بر توپ سفید به سمت توپ های قرمز زده می شود.
 • ضربه ابتدای بازی و ضربات ادامه کار نباید بک “ضربه حمل” باشند. حمل کردن توپ با چوب اسنوکر خطاست. ضربه باید تمیز، در یک نقطه از توپ و دقیق باشد.
 • بعد از انجام ضربه بریک، اگر توپ سفید به هدف برخورد نکرد، داور بازی اعلام خطا می کند و به بازیکن حریف  امتیاز داده می شود.
 • بعد از ضربه اول، تمامی توپ ها باید ثابت در جای خود قرار بگیرند، سپس ضربه بعد انجام  می شود.
 • همانطور که گفتیم، هدف ابتدا توپ قرمز است و عدم موفقیت در انجام این کار خطا محسوب می شود. همچنین، اگر توپ سفید از میان سایر توپ ها عبور کند و به هیچ توپی برخورد نکند، یک ضربه بی هدف بوده و باز هم خطا است.
 • لمس توپ توسط بدن بازیکن خطاست. تنها راه ارتباطی با توپ ها چوس اسنوکر است. اما دست زدن به توپ سفید مانعی ندارد.
 • پرتاب شدن یک توپ به خارج از محیط میز خطاست. در این حالت، توپ های قرمز جایگزین نمی شود اما سایر توپ ها به سر جای اول خود برمی گردند.
 • اگر نقطه مشخص شده مختص یک توپ رنگی توسط توپ دیگری اشغال شده باشد، توپ در بالاترین نقطه ممکن میز در امتداد همان نقطه قرار می گیرد. اگر بازهم تمامی نقاط اشغال شده باشد، توپ در نزدیک ترین مکان نسبت به موقعیت اختصاصی خود قرار می گیرد؛ ما بین نقطه و قسمت بالای میز. یک توپ اسنوکر نباید در تماس با توپ دیگری قرار داده شود.
 • وقتی توپ سفید قبل از ضربه زدن یک توپ دیگر را لمس کند، داور با اعلام “لمس توپ” به بازیکن اخطار می دهد که توپ را دورتر از موقعیت قبلی قرار دهد. اگر لمس توپ باعث حرکت توپ دیگر شود، خطا محسوب می شود.
 • اگر یک بازیکن دچار خطا شود، و نوبت به بازیکن مقابل داده شود، و این بازیکن هم نتواند به هیچکدام از توپ های میز را مورد هدف قرار دهد (چون اگر اینکار را بکند احتمال خطا زیاد است)، یک ضربه آزاد یا “توپ آزاد” به بازیکن داده میشود. در این قانون بازیکن به انتخاب و اعلام قبلی خود، یک توپ را به سوراخ می اندازد. برای مثال: می تواند توپ مشکی را به عنوان یک توپ قرمز درنظر گرفت، اگر داخل سوراخ رفت، حال می توان به سراغ انتخاب رنگ بعدی رفت.
 • بازیکن حین ضربه زدن حتما باید حداقل قسمتی از پای خود را بر روی زمین بگذارد.
 • وارد شدن توپ سفید به سوراخ ها خطاست.


انواع خطاها در اسنوکر

درصورتی‌که شما قصد زدن ضربه به توپ‌های قرمز، زرد، سبز، قهوه‌ای را داشته باشید و موارد زیر اتفاق بیفتد ۴ امتیاز خطا انجام داده‌اید.
توپ سفید به هیچ توپی برخورد نکند، توپ سفید داخل سبد بیفتد، توپ سفید به توپ‌های با امتیاز ۱ تا ۴ برخورد کند. توپی غیر از توپ هدف با امتیاز ۱ تا ۴ داخل سبد شود، توپ هدف
یا توپ سفید از میز بیرون بپرد. رست، پیراهن، دست و یا چوب به توپ‌هایی با امتیاز ۱ تا ۴ برخورد کند.
– اگر شما قصد زدن ضربه به توپ آبی را داشته باشید و موارد زیر اتفاق بیفتد، شما ۵ امتیاز خطا کرده‌اید:
توپ سفید به هیچ توپی برخورد نکند، توپ سفید به توپ‌های کمتر از ۵ امتیاز برخورد کند، توپ سفید به داخل سبد بیفتد، توپی با امتیاز کمتر از ۵ به داخل سبد بیفتد، توپ سفید یا توپ آبی یا توپ کمتر از ۵ امتیاز بیرون میز بپرد. رست، پیراهن، دست و یا چوب به توپ‌هایی با امتیاز کمتر از ۵ برخورد کند.
– اگر شما قصد زدن ضربه به توپ صورتی را داشته باشید و موارد زیر اتفاق بیفتد شما ۶ امتیاز خطا کرده‌اید:
توپ سفید به هیچ توپی برخورد نکند، توپ سفید به توپ‌های کمتر از ۶ امتیاز برخورد کند، توپ سفید به داخل سبد بیفتد، توپی با امتیاز کمتر از ۶ به داخل سبد بیفتد، توپ سفید یا توپ صورتی یا توپ کمتر از ۶ امتیاز بیرون میز بپرد. رست، پیراهن، دست و یا چوب به توپ‌هایی با امتیاز کمتر از ۶ برخورد کند.
۔ اگر شما قصد زدن ضربه به توپ مشکی را داشته باشید و موارد زیر اتفاق بیفتد شما ۷ امتیاز خطا کرده‌اید:
توپ سفید به هیچ توپی برخورد نکند، توپ سفید به توپ‌های کمتر از ۷ امتیاز برخورد کند، توپ سفید به داخل سبد بیفتد، توپی با امتیاز کمتر از ۷ به داخل سبد بیفتد، توپ سفید یا توپ مشکی یا توپ کمتر از ۷ امتیاز بیرون میز بپرد. رست، پیراهن، دست و یا چوب به توپ‌هایی با امتیاز کمتر از ۷ برخورد کند.
– ماسک کردن با توپ فنی آزاد خطاست و ۷ امتیاز منفی دارد و طبق قانون خطا حریف می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
– درصورتی‌که توپ سفید به‌صورت مستقیم (ضربات افکت زیر) به ارتفاع یک توپ از روی میز بلند شود خطا محسوب می‌شود و امتیاز منفی توپ هدف را خواهید گرفت.

تاچینگ بال (توپ چسبیده)

 • زدن ضربه به توپ هدفی که به توپ سفید چسبیده است خطا می‌باشد و امتیاز منفی آن برابر امتیاز منفی توپ هدف خواهد بود، توجه کنید هر توپی که توپ سفید به آن چسبیده باشد (چه توپ قرمز و چه توپ رنگی) شما نمی‌توانید به آن ضربه بزنید، اگر توپ چسبیده حرکت کند خطا محسوب می‌گردد.

باخت روی توپ مشکی

 • هنگامی‌که برنده‌ی بازی را زدن توپ مشکی مشخص می‌کند، کسی که خطا کند بازی را باخته است.

 

قانون یک پا روی زمین

 • در هنگام زدن ضربه حداقل یک‌پا باید روی زمین باشد در غیر این صورت ضربه خطا است و امتیاز منفی آن بستگی به توپ هدف دارد.

امتیازگیری

با وارد شدن هر توپ قرمز به سوراخ میز ۱ امتیاز به بازیکن ضربه زننده تعلق می گیرد. بعد از آن، بازیکن باید توپ رنگی بعدی را انتخاب کند. ارزشمندترین توپ میز مشکی است که ۷ امتیاز دارد، بعد از آن، صورتی با ۶، آبی با ۵، قهوه ای با ۴، سبز با ۳ و زرد با ۲ امتیاز قرار می گیرند. توجه کنید که بازیکن ابتدا باید یک توپ قرمز را به سوراخ وارد کند تا بتواند به سراغ رنگ هایی به غیر از قرمز برود. بعد از اینکه بازیکن رنگ انتخاب شده بعدی خود را نیز وارد سوراخ کرد، دوباره باید به سراغ توپ قرمز برود. این روال تا جایی ادامه پیدا می کند که تمام توپ های قرمز وارد سوراخ ها شوند. سایر توپ های رنگی بعد از وارد شدن به سوراخ دوباره سر جای اول خود بر روی میز بر می گردند، اما توپ قرمز نه. بعد از اینکه همه قرمزها تمام شدند، بازیکن باید به صورت تصاعدی از امتیاز کمتر به سمت امتیاز بیشتر، توپ ها را وارد سوراخ کند؛ ابتدا زرد، سپس سبز و … .
یک بازیکن تا جایی بازی خود را ادامه می دهد که مرتکب خطا شود یا توپ مورد هدف بعد از اعمال ضربه به سوراخ وارد نشود. در اینجا اصطلاح “بریک” کاربرد دارد. بریک به تعداد ضرباتی گفته می شود که یک بازیکن اسنوکر بدون خطا و از دست دادن توپ ها به کار خود ادامه می دهد. ماکسیمم بریک ممکن برای یک بازیکن ۱۴۷ امتیاز است – زمانی که ۱۵ توپ قرمز به دنبال ۱۵ مرتبه توپ مشکی وارد سوراخ شده اند و بعد از آنها سایر توپ ها وارد می شوند. اگر یک بازیکن مرتکب خطا شود، ۴ امتیاز به بازیکن حریف داده می شود. بیشتر خطاها زمانی رخ می دهد که در ابتدا به رنگ های آبی، صورتی یا مشکی ضربه وارد شود، چراکه هدف اولیه اسنوکر تمام کردن توپ های قرمز است.

۱-زمانیکه توپ کیوبال را ضربه می زنید، این توپ باید حتما به توپ هدف (آنبال) شما برخورد کند در غیر این صورت خطاست.

۲-اگر کیوبال شما به هیچ توپی روی میز برخورد نکند، حریف شما می تواند انتخاب کند که اختیار ضربه بعدی با خودش باشد یا اینکه خود شما ادامه دهید.

۳-اگر شما خطا کنید و حریف شما قادر به زدن هیچ ضربه ای به هیچ کدام از اهداف موجود روی میز نباشد (مثلا کیوبال کاملا به یک توپ رنگی چسبیده باشد) او می تواند یک توپ آزاد انتخاب کند (هرتوپی روی میز). توپ آزاد فقط برای این حالت مجاز است و توپی که حریف در این حالت انتخاب و پاکت می کند امتیازش مثل حالت معمول حساب می شود ول بعد از پاکت شدن، باید مجددا در جای خودش قرار گیرد.

۴-اگر کیوبال شما قبل از برخورد به توپ هدف، به توپ دیگری برخورد کند، به تعداد امتیاز توپی که به آن ضربه زدید یا ۴ امتیاز (هر کدام که بیشتر باشد) از کل امتیازات شما کسر خواهد شد.

۵- اگر شما یک توپ بجز توپ هدف را پاکت کنید، شما امتیاز توپ هدف را نمی گیرید، ولی به تعداد امتیازی که توپ پاکت شده دارد به حریف شما اضافه می شود.

۶-اگر در هر زمان توپی را روی میز لمس کنید، جریمه شما کسر امتیاز ۴ یا امتیاز توپ لمس شده است (هر کدام بیشتر باشند).

بازی زمانی تمام می شود که:

۱-یک بازیکن به دلیل اینکه امتیاز زیادی از حریف خود عقب است و توپ هایی که روی میز مانده اند به او امکان رسیدن به حریف را نمی دهد، انصراف دهد.

۲-همه توپ های قرمز و رنگی پاکت شده اند.

نهایتا ! برنده کسی است که بیشترین امتیاز را در انتهای بازی گرفته است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *